POHÁR KOB MOIRA BRNO

2.ZÁVOD


Rozpis závodu

Neděle 25.6.2006


060624101

Název závodu 8. Jihomoravská liga v orientačním běhu
Druh závodu klasická trať, rankingový koeficient 1.00
Pořadatel KOB MOIRA BRNO (ABM)
Datum konání závodu 25.6.2006
Centrum závodu Velká Lhota u Telče, základní škola
Kategorie
žactvo D10N, H10N, D12, H12, D14, H14
dorost D16, H16, D18, H18
dospělí H21C, D21C, H21D ,D21D, D35, H35, D45, H45, D55 a H55
rodiče s dětmi HDR
kondiční trať T3, T5 (délka tratě v km)
Termín přihlášek 14.6.2006
Adresa pro zasílání přihlášek a) přes přihlašovací systém na http://www.obhana.cz
b) ve povinném formátu ČSOB na email: grossm@seznam.cz
c) Michal Gross, Teyschlova 27, 63500 Brno
Tel: 547152222 (zam.), 737287737 (mobil)
Přihlášky emailem platné až po potvrzení.
V přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.
Vklady do 14.6.2006 dorost + dospělí 50,- Kč, žactvo 30,- Kč
HDR, T3, T5 30,-Kč
přihlášky po termínu do 23.6.2006 za 150% vkladu
v den závodu na prezentaci za 200% vkladu
pro kategorie HDR, T3, T5 vždy vklad 100%
Místo + čas prezentace v centru závodu 9:00-10:00
Čas startu 10:30
Vzdálenosti parkoviště - shromaždiště : 100m
shromaždiště - start : 1200m
shromaždiště - cíl : 0m
Mapa Pivničky, měřítko 1:10000, ekvidistance :5m
autoři :Libor Adámek, Martin Křivánek, Petr Přikryl
stav : 6.2006
Mapníky NE
Způsob ražení Bude použit razící systém SportIdent
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce
při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800Kč
Doprava Pořadatelé zajišťují dopravu autobusem z Brna – autobus bude přistaven 25.6.2006 v 7.15 na parkovišti ul.Dornych (naproti obch.domu Tesco) - v případě zájmu uveďte v přihlášce do poznámky.
Parkování v obci na místních komunikacích
Ubytování Pořadatelé zajišťují ubytování v tělocvičně ze soboty na neděli - cena 40,-Kč za osobu - v případě zájmu uveďte v přihlášce do poznámky
Možnosti občerstvení Občerstvení v prostoru shromaždiště, popř. pohostinství v obci Velká Lhota
Adresa, kde je možno získat informace o závodu Michal Gross, Teyschelova 27, 63500 Brno
Tel: 547152222 (zam.), 737287737 (mobil)
Email: grossm@seznam.cz
http://abm.d2.cz/
Ředitel Michal Gross
Hlavní rozhodčí Libor Adámek
Stavitel tratí Petr Přikryl
Pravidla Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2006.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí JmO dne 27.3.2006.

Copyright © ABM 2006