rozpis

Rozpis

Název závodu
8. jihomoravská liga v orientačním běhu
ORIS ID závodu
2963
Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast
Pořádající subjekt
KOB MOIRA BRNO o.s. (ABM)
Druh závodu
krátká trať, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti
Datum konání závodu
24.5.2015 (neděle)
Centrum závodu
Brno, Jehnice – základní škola
Kategorie
D10, H10, D12, H12, D14, H14 - žactvo
D16, H16, D18, H18 dorost
H21C, D21C, H21D, D21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55, H65 dospělí
D10N, H10N, (fáborkovaná trať) žactvo
HDR (fáborkovaná trať) rodiče s dětmi
P (jednoduchá trať cca 3 km) trať pro příchozí
Termín přihlášek
18.5.2015

Adresa pro zasílání
přihlášek
a) přes přihlašovací systém na oris.orientacnisporty.cz
b) v povinném formátu ČSOS na email: zejda(.)jiri(zavináč)gmail(.)com
přihlášky emailem platné až po potvrzení.
v přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.
Vklady
do 18.5.2015 pro registrované v ČSOS
dorost + dospělí 80,- Kč, žactvo 40,- Kč, HDR, P 40,-Kč
přihlášky po termínu a v den závodu na prezentaci za 200% vkladu
pro kategorie HDR, P vždy vklad 100%
splatné na prezentaci za všechny přihlášené závodníky
Místo + čas prezentace
v centru závodu 9:15 - 10:00
Čas startu 00
10:30
Vzdálenosti
parkoviště – přilehlé komunikace v obci Jehnice
centrum - start: 1000 m
centrum - cíl: 300 m
Mapa
Nad sv. Františkem 1:10000, ekvidistance : 5 m
autoři Libor Adámek
stav 5. 2015
klíč ISOM2000, mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4
Terén
Typický brněnský les, kopcovitý, místy dobře průběžný s hustou sítí cest
Způsob ražení
bude použit razicí systém SPORTIdent
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce
při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč
Doprava
Pořadatel nezajišťuje
Možnosti občerstvení
Občerstvení v centru

Adresa, kde je možno
získat informace
Libor Adámek
email: adams67(zavináč)seznam(.)cz
http://abm.eob.cz
Ředitel
Hela Otrusinová
Hlavní rozhodčí
Libor Adámek
Stavitel tratí
Libor Adámek
Pravidla
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích pokynů k soutěžím JmO v roce 2015.
Různé
Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena možnost zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz bude uveden u výsledků závodu.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí JmO dne 12.04.2015