pokyny

Pokyny


Název závodu
8. jihomoravská liga v orientačním běhu
ORIS ID závodu
2963
Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast
Pořádající subjekt
KOB MOIRA BRNO o.s. (ABM)
Druh závodu
krátká trať, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti
Datum konání závodu
24.5.2015 (neděle)
Centrum závodu
Brno, Jehnice – hřiště při základní škole

Vzdálenosti
centrum závodu – start: 750 m (modrobílé fáborky) centrum závodu – cíl: 350 m
Prezentace
v centru závodu od 9:00 do 10:00, prosíme o odhlášení všech závodníků, kteří se závodu nezúčastní, uvolníte místo ve startovce pro dohlášky. Zde také ohlaste veškeré změny, které případně nastaly (např. běžíte s jiným číslem čipu, Váš čip používá v závodě jiný závodník apod.).
Čas startu 00
10:30
Mapa
Nad Sv. Františkem 1:10000, ekvidistance : 5 m
autor: Libor Adámek
stav 5. 2015
klíč ISOM2000, mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4
Mapa
Zvláštní mapové značky: zelený x – vývrat
zelené o – výrazný strom
černý x a o – jiný umělý objekt
hnědý u – plošinka
mapa tištěna laserem na stroji Konica Minolta bizhub C35
Upozornění
zákaz běhání po čerstvě osázených pasekách a po osetých polích. Porušení bude řešeno diskvalifikací závodníka a předáno soutěžní komisi. Nezavírejme si vstup do závodních prostorů.
Způsob ražení
bude použit razicí systém SPORTIdent kompatibilní se všemi čip
Výběr map v cíli
mapy v cíli nebudou odebírány, věříme ve fair play doběhnuvších závodníků
Způsob ražení
bude použit razicí systém SPORTIdent kompatibilní se všemi čip
Časový limit
90 min. pro všechny kategorie
Výsledky
budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
v cca 12:45 hod, první tři v žákovských kategoriích dostanou drobné ceny.
v kategorii HDR dostanou všichni drobnou cenu, kategorie P nebude vyhlašována.
v kategoriích HD16 - HD65 bude vyhlášen vždy první v kategorii.
Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatelů
Fáborková linie
oranžové fáborky, délka linie 3,0 km, kategorie HDR startuje od času 20, kategorie P startuje od času 0
Kategorie HDR, P
pro závodníky v kategoriích HDR a P bude stanoven orientační čas startu, závodníci mohou odstartovat kdykoliv vložením čipu do startovací kontroly
Parkování
využijte hromadnou městskou dopravu, zastávka Kleštínek (BUS 90) se nachází hned před školou, omezené parkování v obci, pořadatelem neorganizováno.
WC
v centru závodu, na startu nebude WC budováno
Občerstvení
po doběhu šťáva, v centru se standardním sortimentem
Zdravotní zabezpečení
v prostoru centra závodu, závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
bezplatná první pomoc je poskytnuta pouze po doběhu v centru závodu, následující lékařskou péči si hradí každý ze svého zdravotního pojištění.

Protesty
u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč
Ředitel
Hela Otrusinová
Hlavní rozhodčí
Adámek Libor - R3
Stavitel tratí
Adámek Libor - R3
Pravidla
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích pokynů k soutěžím JmO v roce 2015.
Různé
Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena možnost zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz bude uveden u výsledků závodu.
Co s půjčeným čipem:
1. Na předstartu provést vymazání údajů z předchozího závodu v krabičce „NULOVÁNÍ“ (trvá déle než běžné ražení - asi 3 vteřiny) poté krabička pípne a blikne. V koridoru před ostrým startem provést kontrolu nulování v krabičce „KONTROLA“. Pokud kontrola nepípne, nebyl čip vymazán, a je nutno se vrátit k „NULOVÁNÍ“ a pak znovu ke „KONTROLA“. Pro trať HDR a P je na startu startovací krabička, tu orazte v okamžiku startu.
2. Po startu je nutné orazit všechny krabičky na kontrolách s kódy dle popisů (ty najdete na shromaždišti v místě vyvěšování výsledků u své kategorie) v pořadí v jakém jsou na popisech napsány a nakresleny v mapě (pokud se Vám stane, že místo na 4. kontrolu doběhnete na 5., můžete ji sice narazit, pak se vrátit na 4., ale pak stejně musíte jít a orazit znovu 5. kontrolu). V případě, že kontrola nepípne ani neblikne, orazte kleštičkami na kontrole políčko R1, R2, nebo R3 na mapě.
3. Nezapomeňte si orazit cílovou krabičku na cílové čáře.
4. Na shromaždišti je nutné nechat si vyčíst SI čip ve vyhodnocovací krabičce a to i v případě, že jste závod z jakéhokoliv důvodu nedokončili. Zde také čip vrátíte.